Showing all 11 results

Dere me dy kanata

Dyer sigurie të nivelit B me karakteristikat e mëposhtme :

 • Kase + kundrakase

 • Flete llamarine e deres

 • Aksesoret

 • Veshje druri

Dere Sigurie

Dyer sigurie të nivelit A me karakteristikat e mëposhtme :

 • Kase + kundrakase

 • Flete llamarine e deres

 • Aksesoret

 • Veshje druri

Dyer Sigurie – Niveli A

Dere sigurie e nivelit A  me materiale teper cilesore dhe sisteme sigurie te teknologjise  se fundit:

 • Kase + kundrakase

 • Flete llamarine e deres

 • Aksesoret

 • Veshje druri

Niveli B

Dyer sigurie të nivelit B me karakteristikat e mëposhtme :

 • Kase + kundrakase

 • Flete llamarine e deres

 • Aksesoret

 • Veshje druri

Niveli D

Dyer sigurie të nivelit B me karakteristikat e mëposhtme :

 • Kase + kundrakase

 • Flete llamarine e deres

 • Aksesoret

 • Veshje druri