Zgjidhje dinamike dhe fleksibël për të garantuar mbrojtje dhe siguri maksimale për biznesin tuaj

Sistemet e akses kontrollit u krijuan për përcaktimin e rregullave të hyrjes në zonat që do të kontrollohen duke siguruar dhe lehtësuar operimin e stafit të pranishëm në ndërtesë në kohë reale.

Falë sistemeve tona të akses kontrollit  për biznese mund të administroni sigurinë e zonave dhe ndërtesave në kohë reale, duke kryer monitorim të plotë të mjediseve të mbrojtura. Sistemi V364 nga ISEO është zgjidhja ideale për organizatat që kërkojnë shumë lloje kredencialesh me standarde të larta sigurie dhe lehtësi përdorimi.

Mënyrë e re për të menaxhuar derën tuaj

Ajo që e bën sistemin kaq unik është fakti se V364 kombinon cilindrat mekatronikë F9000 dhe bravat e sigurise RFID me kredencialet mobile në një zgjidhje fleksibël të kontrollit të aksesit pa kabllo dhe të thjeshtë për tu instaluar e konfiguruar.

Celësat mekatronikë F9000 janë të përshtatshëm për mjediset ku ka rrezik nga
shpërthimi pasi ato përputhen me direktivën ATEX dhe mund të përdoren gjithashtu në një sistem Master Key me cilindra mekanikë F9.

Instalimi i cilindrave F9000 nuk kërkon instalime elektrike pasi burimi i energjisë është në vetë çelësin.

Produkte të sistemit të menaxhimit V364

Aries

The Aries electronic trim set is one of the products from the ISEO Zero1 product range that can be managed by the V364 access control system. The Aries is battery operated, does not require any electrical connections, and can be installed on most doors currently available on the market, thus rendering it the ideal solution for access management using RFID cards, ensuring maximum flexibility and low installation costs for newly installed doors, as well as for retrofitting pre-existing doors.

F9000 – Validator

Validatori F9000 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.
Eshtë i lidhur me serverin Atlas dhe ofron mundësinë e krijimit, modifikimit dhe vlefshmërisë së lejeve të hyrjes në derë për çelësat elektronikë F9000 V2. Verifikuesit / Lexuesit F9000 janë në dispozicion në forma dhe madhësi të ndryshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e nevojshme për instalim.

F9000 – Validator i lëvizshëm

Validatori i lëvizshëm F9000 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.
U jep mundësinë menaxherëve që mund të ndodhen në vende të largëta ose të pasigurta gjeografikisht tu japin akses personelit  të lidhur me zyrën përmes një smartphone ose tablet: validatori F9000 lidhet me serverin Atlas përmes lidhjes në internet të smartphone-it ose tabletit, dhe komunikon me smartphone ose tablet përmes Bluetooth Smart. Eshtë një pajisje e lëvizshme që funksionon me bateri dhe lejon që çelësat F9000 të programohen nga distanca.

F9000 V2 – Çelës elektronik

Çelësi elektronik F9000 V2 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364. Përveç kryerjes së funksionit tradicional mekanik, këto çelësa shërbejnë gjithashtu si burim energjie për cilindrin, duke qenë se bateritë ndodhen brenda vetë çelësave.

F9000 V2 – Cilindër megatronik

Cilindri mekatronik F9000 V2 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.Eshtë i instaluar si një cilindër normal mekanik, dhe ka të njëjtën lehtësi mirëmbajtje falë mungesës së ndonjë teli elektrik ose baterie brenda vetë cilindrit.

Libra – Cilinder elektronik

Cilindri elektronik Libra është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga seritë e sistemeve të akses kontrollit të V364. Falë instalimit të tij të shpejtë dhe të lehtë, ky produkt është një zgjidhje ideale e kontrollit të aksesit për dyert e sapoinstaluara, si dhe për dyert ekzistuese për zëvendësimin e cilindrave mekanikë të profilit Europian. Për më tepër, njësitë funksionojnë me bateri dhe nuk kërkojnë lidhje elektrike, duke siguruar kështu fleksibilitet maksimal dhe kosto të ulët instalimi. Eshtë e mundur të përdorni lloje të ndryshme të pajisjeve hapëse, duke përfshirë kartat e rrëshqitjes, RFID dhe smartphone.

Pajisje kontrolli Atlas

Kontrolluesi Atlas është zemra e sistemit të menaxhimit V364 të gamës së produkteve ISEO Zero1. Nuk ka nevojë për ndonjë softuer, as për një server ad hoc, pasi kutia e serverit Atlas përmban një kontrollues të ngurtë të konfiguruar, i cili lejon që sistemi të fillojë në vetëm disa minuta.

Stylos 2 Lexues & Validator

Lexuesi / Validatori Stylos 2 Line është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të menaxhohet duke përdorur sistemin e akses kontrollit të  V364. Produktet nga Stylos 2 Line kanë këto funksione:

  • Ata bëhen Lexues / Shkrues të kredencialeve  me funksione të validatorit  RFID  kur lidhen me Kontrolluesin Atlasi.
  • Ato përdoren si njësi me vete kur bashkohen me një Aktivator Lockbus, si brava elektrike ose aktivizuesi i bllokimit Thesis 2.0.