F9000 V2 – Çelës elektronik

Çelësi elektronik F9000 V2 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364. Përveç kryerjes së funksionit tradicional mekanik, këto çelësa shërbejnë gjithashtu si burim energjie për cilindrin, duke qenë se bateritë ndodhen brenda vetë çelësave.

Description

Çdo çelës mund të programohet për të hapur dyer të ndryshme, me mundësinë e personalizimit të aksesit në ditë të veçanta dhe në zona të ndryshme kohore.

MANUAL


KATALOG & BROSHURA


SPECIFIKIME