Showing all 3 results

Aries Smart – Electronic trim set

Kompleti elektronik Aries Smart është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të kontrollohet duke përdorur aplikacionin Argo, nga smartphone i disponueshëm si për iOS ashtu edhe për Android. Me anë të Argo App mund të shtohen, fshihen apo modifikohen lejet e hyrjes së derës. Falë lehtësisë dhe fleksibilitetit të instalimit, Aries Smart mund të instalohet në pothuajse çdo derë që aktualisht është në treg, dhe është krijuar që të jetë në përputhje me shumicën e bravave mekanike.

 

Kerko me shume info

Libra – Cilinder elektronik

Cilindri elektronik Libra është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga seritë e sistemeve të akses kontrollit të V364. Falë instalimit të tij të shpejtë dhe të lehtë, ky produkt është një zgjidhje ideale e kontrollit të aksesit për dyert e sapoinstaluara, si dhe për dyert ekzistuese për zëvendësimin e cilindrave mekanikë të profilit Europian. Për më tepër, njësitë funksionojnë me bateri dhe nuk kërkojnë lidhje elektrike, duke siguruar kështu fleksibilitet maksimal dhe kosto të ulët instalimi. Eshtë e mundur të përdorni lloje të ndryshme të pajisjeve hapëse, duke përfshirë kartat e rrëshqitjes, RFID dhe smartphone.

Libra Smart – Cilindër elektronik

Cilindri elektronik Libra Smart është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të kontrollohet duke përdorur aplikacionin Argo, nga smartphone i disponueshëm si për iOS ashtu edhe për Android. Me anë te Argo app mund të shtohen, fshihen apo modifikohen lejet e hyrjes së derës. Njësia Libra Smart funksionon me bateri, dhe mund të instalohet lehtësisht në dyert e reja dhe ato ekzistuese: mund të përdoret me çdo lloj brave mekanike që përshtatet me cilindrat e profileve evropianë, dhe nuk kërkon instalime elektrike, duke lejuar kështu që një cilindër mekanik të zëvendësohet lehtësisht nga një cilindër elektronik.

Kerko me shume info