Showing 1–16 of 17 results

Aries

The Aries electronic trim set is one of the products from the ISEO Zero1 product range that can be managed by the V364 access control system. The Aries is battery operated, does not require any electrical connections, and can be installed on most doors currently available on the market, thus rendering it the ideal solution for access management using RFID cards, ensuring maximum flexibility and low installation costs for newly installed doors, as well as for retrofitting pre-existing doors.

Aries Smart – Electronic trim set

Kompleti elektronik Aries Smart është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të kontrollohet duke përdorur aplikacionin Argo, nga smartphone i disponueshëm si për iOS ashtu edhe për Android. Me anë të Argo App mund të shtohen, fshihen apo modifikohen lejet e hyrjes së derës. Falë lehtësisë dhe fleksibilitetit të instalimit, Aries Smart mund të instalohet në pothuajse çdo derë që aktualisht është në treg, dhe është krijuar që të jetë në përputhje me shumicën e bravave mekanike.

 

Kerko me shume info

Brava G500T

Brava G500T

 •  Dizajn ergonomik
 •  Instalim i shpejtë dhe i saktë
 • Universal
 • I disponueshëm në version cilindër
 • Instalim i lehtë i fishekut
 • Efikase

 

Brava të fiksuara

Brava të fiksuara

 • Dimensione kompakte
 • Dizajn minimalist
 • Mundësi zgjedhjeje mes modeleve të ndryshme
 • Mundësi zgjedhjesh të personalizuara

Brava të fiksuara G500

Brava të fiksuara G500

 • Zgjedhje dizajni
 • Stil minimalist
 • Instalim pa rregullim
 • Montim i shpejtë dhe i lehtë
 • I disponueshëm edhe në versionin cilindër
 • Instalim i lehtë i kundrabravës
 • Pllaka të ndryshme të përparme

 

Bravë magnetike për dyer xhami

Brava magnetike për dyer xhami B-Alex

 • Gama e gjerë për dyert me breza teke dhe dyshe
 • Standart Italian dhe francez
 • Fishek
 • Lirshmëri dhe pa zhurmë gjatë hapjes/mbyllljes së derës
 • Dizajni: sipërfaqja e deres është plotësisht e lëmuar
 •  Rezistente ndaj korrozionit
 • Siguria për fëmijet: Asnjë rrezik nga sulmuesit
 • Vetëm disa elemente te lëvizshëm
 • Nuk ka nevojë për mirëmbajtje
 • Përshtatet plotësisht me dorezat Bonaiti

F9000 – Validator

Validatori F9000 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.
Eshtë i lidhur me serverin Atlas dhe ofron mundësinë e krijimit, modifikimit dhe vlefshmërisë së lejeve të hyrjes në derë për çelësat elektronikë F9000 V2. Verifikuesit / Lexuesit F9000 janë në dispozicion në forma dhe madhësi të ndryshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e nevojshme për instalim.

F9000 – Validator i lëvizshëm

Validatori i lëvizshëm F9000 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.
U jep mundësinë menaxherëve që mund të ndodhen në vende të largëta ose të pasigurta gjeografikisht tu japin akses personelit  të lidhur me zyrën përmes një smartphone ose tablet: validatori F9000 lidhet me serverin Atlas përmes lidhjes në internet të smartphone-it ose tabletit, dhe komunikon me smartphone ose tablet përmes Bluetooth Smart. Eshtë një pajisje e lëvizshme që funksionon me bateri dhe lejon që çelësat F9000 të programohen nga distanca.

F9000 V2 – Çelës elektronik

Çelësi elektronik F9000 V2 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364. Përveç kryerjes së funksionit tradicional mekanik, këto çelësa shërbejnë gjithashtu si burim energjie për cilindrin, duke qenë se bateritë ndodhen brenda vetë çelësave.

F9000 V2 – Cilindër megatronik

Cilindri mekatronik F9000 V2 është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga sistemi i akses kontrollit V364.Eshtë i instaluar si një cilindër normal mekanik, dhe ka të njëjtën lehtësi mirëmbajtje falë mungesës së ndonjë teli elektrik ose baterie brenda vetë cilindrit.

Libra – Cilinder elektronik

Cilindri elektronik Libra është një nga produktet e gamës së ISEO Zero1 që mund të menaxhohet nga seritë e sistemeve të akses kontrollit të V364. Falë instalimit të tij të shpejtë dhe të lehtë, ky produkt është një zgjidhje ideale e kontrollit të aksesit për dyert e sapoinstaluara, si dhe për dyert ekzistuese për zëvendësimin e cilindrave mekanikë të profilit Europian. Për më tepër, njësitë funksionojnë me bateri dhe nuk kërkojnë lidhje elektrike, duke siguruar kështu fleksibilitet maksimal dhe kosto të ulët instalimi. Eshtë e mundur të përdorni lloje të ndryshme të pajisjeve hapëse, duke përfshirë kartat e rrëshqitjes, RFID dhe smartphone.

Libra Smart – Cilindër elektronik

Cilindri elektronik Libra Smart është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të kontrollohet duke përdorur aplikacionin Argo, nga smartphone i disponueshëm si për iOS ashtu edhe për Android. Me anë te Argo app mund të shtohen, fshihen apo modifikohen lejet e hyrjes së derës. Njësia Libra Smart funksionon me bateri, dhe mund të instalohet lehtësisht në dyert e reja dhe ato ekzistuese: mund të përdoret me çdo lloj brave mekanike që përshtatet me cilindrat e profileve evropianë, dhe nuk kërkon instalime elektrike, duke lejuar kështu që një cilindër mekanik të zëvendësohet lehtësisht nga një cilindër elektronik.

Kerko me shume info

Pajisje kontrolli Atlas

Kontrolluesi Atlas është zemra e sistemit të menaxhimit V364 të gamës së produkteve ISEO Zero1. Nuk ka nevojë për ndonjë softuer, as për një server ad hoc, pasi kutia e serverit Atlas përmban një kontrollues të ngurtë të konfiguruar, i cili lejon që sistemi të fillojë në vetëm disa minuta.

Stylos 2 Lexues & Validator

Lexuesi / Validatori Stylos 2 Line është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të menaxhohet duke përdorur sistemin e akses kontrollit të  V364. Produktet nga Stylos 2 Line kanë këto funksione:

 • Ata bëhen Lexues / Shkrues të kredencialeve  me funksione të validatorit  RFID  kur lidhen me Kontrolluesin Atlasi.
 • Ato përdoren si njësi me vete kur bashkohen me një Aktivator Lockbus, si brava elektrike ose aktivizuesi i bllokimit Thesis 2.0.

Stylos Smart – Lexues kredencialesh

Lexuesi i kredencialeve Stylos Smart  është një nga produktet e ISEO Zero1 që mund të kontrollohet duke përdorur aplikacionin Argo nga smartphone, i disponueshëm si për iOS ashtu edhe për Android. Me anë te Argo app mund të shtohen, fshihen apo modifikohen lejet e hyrjes së derës.

 

Porosit tani